Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik
Hasło *
Zapamiętaj mnie

23843607 1153339994802080 5771676988767777484 n

● KANCLERZ - MGR STEFAN WEJS

  • Ø odznaczenia i wyróżnienia: złoty krzyż zasługi; odznaki:   zasłużony  dla   Warmii  Mazur, zasłużony dla b. województwa ciechanowskiego; medal – zasłużony dla miasta Ciechanowa;  
  • Ø wykształcenie i  kwalifikacje: dyplom  ukończenia  studiów –  kierunek  „filologia  polska”  oraz doktoranckich stacjonarnych trzyletnich studiów; absolwent  Polskiej  Międzynarodowej  Szkoły Zarządzania w  Warszawie; ukończone studia podyplomowe kilku specjalności;
  • Ø działania i dokonania: nauczyciel szkół podstawowych i średnich oraz zastępca  inspektora   oświaty i wychowania w Nidzicyprzewodniczący  Miejskiej Rady Narodowej w Nidzicy;  współzałożyciel i prezes Przedsiębiorstwa Polsko – Greckiego  „PENDEX”  w  Ciechanowie;  założyciel i dyrektor szkół policealnych w Ciechanowie: Studium Kształcenia Menedżerów
    i Policealnego Studium Informatycznego o uprawnieniach szkoły publicznej; współzałożyciel i kanclerz Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie. Uczelnia kształci  specjalistów dla potrzeb firm produkcyjnych, handlowych i usługowych działających  głównie  na terenie północnego Mazowsza oraz Warmii i  Mazur. W nadchodzącym  roku będziemy   obchodzić  dwudziestą rocznicę  utworzenia  uczelni  oraz  jej działalności  edukacyjnej.   
  • Ø wpisany do „Who is Who” w Polsce”- encyklopedii  o zasięgu międzynarodowym.

 

 ● REKTOR - PROF DR MARIAN WOŹNIAK

nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw, systemów ekonomiczno - finansowych. Zainteresowania zawodowe i badawcze pogłębiane stażami naukowymi i zagranicznymi wyjazdami studialnymi, Autor wielu recenzji dotyczących przekształceń własnościowych, ponad 100 projektów prywatyzacyjnych, publikacje o tematyce ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstw, promotor wileu prac licencjackich, 

 

 ● DZIEKAN - DR JACEK GLINKA

nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem, równiez pozauczelnianym w dziedzinie mikro i mkroekonomii, marketingu przedsiębiorstw, marketingu usług finansowych oraz  zarządzania jakością. promotor prac licnecjakich, autor i wspólautor wydawnictw z obszaru sowich zaintersowań naukowych