Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik
Hasło *
Zapamiętaj mnie

slide2

PODYPLOMOWE STUDIUM RACHUNKOWOŚCI i FINANSÓW

 

Roczne studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów adresujemy do tych
z Państwa, którzy pragną poszerzyć i zaktualizować wiedzę zdobytą w trakcie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, w pracy zawodowej, uzyskać nowe kwalifikacje i dostosować swoje kompetencje do wymagań gospodarki rynkowej.

Prowadzącymi zajęcia są znakomici specjaliści, wykładowcy naszej i innych uczelni, dydaktycy
o doświadczeniach w biznesie. Obok wykładów są realizowane aktywne formy zajęć, miedzy innymi seminaria, dyskusje, gry decyzyjne, projekty grupowe. Studia kończą słuchacze pracą przygotowaną pod kierunkiem promotora i egzaminem dyplomowym.

Prowadzone są systemem niestacjonarnym przez dwa semestry i obejmują 285 godzin zajęć dydaktycznych odbywających się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

W okresie trwania studiów utrzymujemy indywidualne i bliskie kontakty z poszczególnymi słuchaczami, gotowi udzielać Państwu niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu problemów, zwłaszcza dotyczących spraw organizacyjnych. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i z najwyższą troską potraktujemy Państwa uwagi oraz propozycje.

Pełniejszych informacji można uzyskać w bezpośrednim kontakcie z panią mgr Bogumiłą Wejs,
tel.(23) 673 49 49 lub za pośrednictwem poczty mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
.

Osoba pragnąca zostać słuchaczem wybranej specjalności studiów podyplomowych powinna wypełnioną ankietę dostarczyć osobiście, względnie faksem bądź pocztą lub e–mailem, wnieść opłatę na rachunek podany w zgłoszeniu i przedstawić do wglądu dowód wpłaty wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych i kserokopią dowodu osobistego oraz dwu zdjęć.

Sylwetka absolwenta

Studium adresujemy do osób zajmujących stanowiska w pionach finansowo – księgowych pragnących pogłębić i uzupełnić wiedzę z dziedziny rachunkowości i finansów oraz do Państwa starających się poznać zasady systemów księgowych, sposoby sterowania, pomiaru, analizy i kontroli działalności finansowej, nowoczesne metody kształtowania wyników finansowych firmy.

Studium umożliwi Państwu zdobycie wyczerpujących informacji na temat unormowań formalnych
i prawnych, stosowanych zasad i praktyk w zakresie rachunkowości i finansów Słuchacze studium poznają sposoby ewidencji, stosowane narzędzia księgowe, metody klasyfikacji, kalkulacji zdarzeń księgowych w firmach o różnej organizacji formalnej, odmiennym zakresie działalności. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem systemów finansowo – księgowych wzbogacą nabytą wiedzę
i umiejętności w podejmowaniu decyzji księgowych mających wpływ na sytuację ekonomiczną i wynik finansowy firmy.

 Program studium obejmuje 285 godzin zajęć dydaktycznych oraz spotkań i konsultacji związanych
 z przygotowaniem pracy dyplomowej. Opłata za semestr wynosi 1000 zł. Opłata rekrutacyjna - 100 zł.  Założone efekty kształcenia w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji

Podanie o przyjęcie - do pobrania

WYKAZ MODUŁÓW

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wymiar zajęć

Semestr I

Semestr II

Razem

wykłady

ćwiczenia

wykłady

ćwiczenia

Godz.

ECTS

1.

Rachunkowość

15

15

30

8

2.

Finanse publiczne

30

30

6

3.

Podatki

15

15

30

6

4.

Rachunek kosztów

15

15

30

6

5.

Marketing usług finansowych

15

15

4

6.

Rachunkowość finansowa

15

15

30

6

7.

Rachunkowość zarządcza

15

15

30

5

8.

Rachunkowość budżetowa

15

15

30

6

9.

Finanse przedsiębiorstw

15

15

30

7

10.

Analiza finansowa

15

15

30

6

RAZEM GODZIN

90

30

90

75

285

60