Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Szanowna Absolwentko, Szanowny Absolwencie,

W myśl art. 13a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1356 z późn. zm.), Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie rozpoczyna badanie karier zawodowych absolwentów w szczególności po 3 i po 5 latach od dnia ukończenia studiów. Wypełnione przez Pana(ią) na różnych etapach kariery zawodowej ankiety pomogą nam bliżej poznać i lepiej zrozumieć związki zachodzące między treściami programów kształcenia, procesem studiowania, efektami kształcenia oraz przebiegiem i rezultatami karier zawodowych absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania. Ich wyniki stanowić będą dla nas cenne źródło wniosków towarzyszących ocenie dydaktyki i warunków studiowania.

Gwarantujemy poufność Pana(i) danych i odpowiedzi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i wniosków o charakterze ogólnym. Wypełnienie ankiety polega na zaznaczeniu właściwej odpowiedzi. Pytania wymagające innej formy odpowiedzi zaopatrzone są we wskazówki.

Wypełnienie ankiety zajmie Panu(i) kilka minut.

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

ANKIETA /anonimowa/

Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie

A) Dane osobowe

B) Okres studiów

C) Pierwsza praca po ukończeniu studiów

D) Aktualne zatrudnienie

E) Ocena trafności wybranego kierunku studiów w WSBiZ Ciechanów

F) Kształcenie ustawiczne

Powered by BreezingForms