Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik
Hasło *
Zapamiętaj mnie

W dniu 17 maja w siedzibie uczelni odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn.: "EKONOMICZNO-SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE"

Patronatem honorowym objęli tę konferencję: Pan Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Krzysztof Kosiński - Prezydent Ciechanowa, Pan Sławomir Morawski - Starosta Ciechanowski.

Patronat instytucjonalny stanowili: Związek Powiatów Polskich i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Patronat medialny - Tygodnik Ciechanowski.

W konferencji brali udział przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski m.in.: SGGW Warszawa, SGH Warszawa, Bydgoska Szkoła Wyższa, Uniwersytet Opolski, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Warszawska Szkoła Wyższa.

Licznie dopisali goście - przedstawiciele samorządu lokalnego, oświaty i środowiska akademickiego z regionu.

Plonem konferencji będzie punktowana monografia naukowa, która ukaże się na jesieni.

Tematyka samorządowa spotkała się z pozytywnymi opiniami uczestników konferencji. W trakcie panelu dyskusyjnego wymieniano poglądy na tematy poruszane w wystąpieniach konferencyjnych. Nie zabrakło dyskusji o polskim samorządzie, jego funkcjonowaniu i przyszłości