Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik
Hasło *
Zapamiętaj mnie

 Kadra naukowo-dydaktyczna

 Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania to nauczyciele akademiccy posiadający wysokie kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne, wywodzący się z renomowanych uczelni, teoretycy i praktycy, ludzie nauki i biznesu. Uczelnia zatrudnia profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów oraz magistrów i magistrów inżynierów.

  ● prof. WSBiZ dr Marian Woźniak - nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw, systemów ekonomiczno - finansowych. Zainteresowania zawodowe i badawcze pogłębiane stażami naukowymi i zagranicznymi wyjazdami studialnymi, Autor wielu recenzji dotyczących przekształceń własnościowych, ponad 100 projektów prywatyzacyjnych, publikacje o tematyce ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstw.

● dr Jacek Glinka - nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem, równiez pozauczelnianym w dziedzinie mikro i mkroekonomii, marketingu przedsiębiorstw, marketingu usług finansowych oraz  zarządzania jakością.

wykładowca w dziediznie bankowości i szeroko pojetych finansów, promotor prac licnecjakich, autor i wspólautor wydawnictw z obszaru sowich zaintersowań naukowych

  • dr hab Zbigniew Grzymała nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista w dziedzinie finansów, rachunku kosztów, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, skryptów naukowych.

  • dr Janusz Sarnowski - pełnomicnik rektora ds. jakości kształcenia, nauczyciel akademicki, finansów, analizy finansowej, finansów publicznych. Autor i współautor publikacji naukowych.

  • dr Agnieszka Michalska.- stopień dr uzyskany w Polskiej Akakdemii Nauk, wykładowca akademicki oraz praktyk w zakresie rachunkowości, rachunkowości budżetowej, finansowej, zarządczej, certyfikat głównego księgowego, certyfikat audytora wewnętrznego II stopnia

 Pozostali wykładowcy i asystenci:

mgr Elżbieta Szymańska,

mgr Elżbieta Okulska,  

mgr Inż. Wojciech Smoliński,

mgr Bogumiła Wejs