Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Dokumenty do Pobrania:

 I. Praca Dyplomowa

1. Strona Tytułowa Pracy Licencjackiej - wzór - pobierz

2. Oświadczenie o Samodzielności Wykonania Pracy - pobierz

3. Jak piszey pracę dyplomową - prezentacja - pobierz

3. Dokumenty wymagane przed obroną prac

 

 II. WYBÓR SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

1. Deklaracja wyboru specjalności - pobierz

 

 III. PRAKTYKI STUDENCKIE

1. karta odbycia praktyki studenckiej - pobierz

  

IV. Stypendia

1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej - pobierz

2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów - pobierz

3. Wniosek o stypendium socjalne - pobierz

4. Oświadczenie o nieopodatkowanych dochodach - pobierz

5. Regulamin przyznawania pomocy materianej - pobierz

6. Wykaz dokumentów do zlożenia w celu otrzymania stypanedium socjalnego i zapomogi - pobierz

7. Wysokość dochodu rocznego z gospodarstwa rolnego - pobierz

8. Wysokośc dochodu uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego - pobierz

 V. Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych

1. Wniosek - pobierz

 VI. Zapomoga:

1. Wniosek - pobierz