Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik
Hasło *
Zapamiętaj mnie

PRZYPOMINAMY, ŻE WG ZAPISÓW UMOWY CZESNE W SYSTEMIE RATALNYM NALEŻY PŁĄCIĆ DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA, POCZYNAJĄC OD 10 WRZEŚNIA W SEMESTRZE ZIMOWYM I 10 LUTEGO W SEMESTRZE LETNIM. 

(wyciąg z zarządzenia Kanclerza)

 1.Czesne za semestr lub miesiąc:

semestr

Czesne za semestr

Czesne za miesiąc

I

1500

300

II

1500

300

III

1500

300

IV

1500

300

V

1600

320

VI

1600

320

  1. Wpisowe – 300 zł
  2. Opłaty związane z procesem dydaktycznym:
  3. zaliczenie zajęć wyrównujących różnice programowe – 100 zł
  4. egzamin z przedmiotu w nieregulaminowym terminie – 60 zł
  5. seminaria licencjackie (ostatni semestr studiów) – 500 zł
  6. opieka merytoryczna i naukowa związana z ukończeniem studiów w nieregulaminowym terminie – 350 zł,

 Opłaty administracyjne za wydanie:

1. )dyplomu wraz z dwoma odpisami – 50 zł

2. )duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 250 zł

3. dyplomu w jeżyku obcym – 100 zł

4. duplikatu legitymacji studenckiej – 40 zł

5. świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 100 zł