Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik
Hasło *
Zapamiętaj mnie

KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  - profil praktyczny

POSIADA POZTYWNĄ OCENĘ PAŃSTWOWEJ kOMISJI AKREDYTACYJNEJ
UCHWAŁA NR 647/2010 PRZEYDIUM PKA

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania kształci specjalistów w zakresie finansów, rachunkowości, bankowości, ubezpieczenia, logistyki, ekonomiki rolnictwa, informatyki i zarządzania.

Programy i plany studiów tworzą standardy kształcenia – przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. Są to między innymi: j. angielski technologia informacyjna, socjologia, komunikowanie społeczne, makroekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia, mikroekonomia, finanse publiczne, matematyka, statystyka, rachunkowość, bankowość.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów (3 lata).

Przez dwa ostatnie semestry studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne oraz uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie specjalności wybranej spośród realizowanych przez uczelnię.

 Zarządzanie finanasami w biznesie i administracji kreuje kadrę menedżerską różnych szczebli, obszarów aktywności zawodowej zarządzających podmiotami działającymi w sferze produkcyjnej, usługowej, handlowej, finansowej i administracyjnej. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętność z zakresu planowania, kontroli finansowej, określenia strategii rozwoju, w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 Rachunkowośći finanse  o programie kształcącym specjalistów zajmujących stanowiska w pionach finansowo – księgowych, znających zasady systemów księgowych, analizy wyników finansowych firmy. Absolwenci są wyposażeni w informacje na temat unormowań prawnych, stosowanych zasad oraz praktyk w zakresie rachunkowości i finansów; poznają metody klasyfikacji zdarzeń księgowych.

 Finanse i organizacja przedsiębiorstw rolniczych kształci menedżerów rolnictwa, dysponujących znajomością metod analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania produkcją. Absolwenci posiadają umiejętności planowania, sporządzania rachunku ekonomicznego, analizy finansowej, zarządzania gospodarstwem rolnym o wielokierunkowym profilu produkcji towarowej.

 Informatyczne technologie biznesu są stosowane w wielu obszarach aktywności zawodowej, w firmach działających w sferze administracyjnej, handlowej, usługowej, finansowej i produkcyjnej. Absolwenci dysponują wiedzą z zakresu podstaw informatyki, narzędzi i systemów operacyjnych; posiadają umiejętności wdrażania technologii informatycznych firmom działającym w biznesie.

 Logistyka i finanse w biznesie – przygotowuje menedżerów umiejących zarządzać kosztami, finansami, kapitałem oraz personelem w jednostkach gospodarczych
i administracyjnych. Absolwenci uzyskują wiedzę o nowoczesnych systemach logistycznych, z ekonomii, finansów, rachunkowości, organizacji i zarządzania.

 Bankowość i ubezpieczenia – studia przygotowują do pracy na stanowiskach jako analityk kredytowy, doradca w obsłudze klienta, specjalista ds. analizy ryzyka, rozliczeń pieniężnych, menedżera firmy.  Absolwenci zdobywają fachową wiedzę w zakresie organizacji, funkcjonowania i obsługi, segmentów produktów i mechanizmów na rynku bankowym oraz szeroko pojętym rynku ubezpieczeniowym.

  Logistyka służb mundurowych – studia przygotowują do planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania procesów logistycznych wspuerających w działąniach służby mundurowe.