Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik
Hasło *
Zapamiętaj mnie

 

Semestr 5

Semestr V niestacjonarny FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmian harmonogramów zajęć

SOBOTA  11.01.2020r.

SEMINARIA LIC.: PROF WOŹNIAK, DR MICH.

Grupy

Godziny zajęć

 

8.00 – 9.30

ANALIZA FINANSOWA

WYKŁAD

DR J. SARNOWSKI

9.40 -11.10

11.20 – 12.50

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

EGZAMIN "0"

PROF. DR M. WOŹNIAK

13.00 – 14.30

14.40

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

EGZAMIN POPRAWKOWY

14.40 – 16.10

ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W RACHUNKOWOŚCI I FINANSACH

WARSZTATY INFORMATYCZNO-EKONOMICZNE

MGR INŻ. W. SMOLIŃSKI

16.20 -17.50

SOBOTA  18.01.2020r.

9. 40 - SYSTEM PODATKOWY - WPIS I EGZAMIN POPRAWKOWY - MGR E. OKULSKA

SEMINARIA LIC.: DR GLINKA

Grupy

Godziny zajęć

 

8.00 – 9.30

MARKETING USŁUG FINANSOWYCH

WYKŁAD

DR J. GLINKA

9.40 -11.10

11.20 – 12.50

ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W RACHUNKOWOŚCI I FINANSACH

WARSZTATY INFORMATYCZNO-EKONOMICZNE

ZALICZENIE I WPIS

MGR INŻ. W. SMOLIŃSKI

SOBOTA  25.01.2020r.

SEMINARIA LIC.: PROF. GRZYMAŁA, DR GLINKA

Grupy

Godziny zajęć

 

8.00 – 9.30

ANALIZA FINANSOWA

EGZAMIN I WPIS

DR J. SARNOWSKI

9.40 -11.10

11.20 – 12.50

RACHUNEK KOSZTÓW

EGZAMIN I WPIS

PROF. DR HAB. Z. GRZYMAŁA

13.00 – 14.30

14.40 – 16.10

MARKETING USŁUG FINANSOWYCH

ZALICZENIE I WPIS

DR J. GLINKA

16.20- 17.50

METODOLOGIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZALICZENIE PROJ. I WPIS

MGR B. WEJS

W- wykład, Ćw- ćwiczenia, Le-lektorat, L-laboratorium, War-warsztat, Proj-projekt