Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Semestr 2

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmian harmonogramów zajęć

SOBOTA  23.06.2018r.

Wpis z Mikroekonomii ok. 12.00

Grupy

Godziny zajęć

SALA NR 5

8.00 – 9.00

MIKROEKONOMIA

EGZAMIN

DR J. GLINKA

9.10 – 10.40

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

ZALICZENIE I WPIS

MGR INŻ. W. SMOLIŃSKI

10.50 – 12.20

W- wykład, Ćw- ćwiczenia, Le-lektorat, L-laboratorium, War-warsztat, Proj-projekt