Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik
Hasło *
Zapamiętaj mnie

 Kadra naukowo-dydaktyczna

 Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania to nauczyciele akademiccy posiadający wysokie kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne, wywodzący się z renomowanych uczelni, teoretycy i praktycy, ludzie nauki i biznesu. Uczelnia zatrudnia profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów oraz magistrów i magistrów inżynierów.

 

● Kanclerz - mgr Stefan Wejs,

wieloletni nauczyciel, menedżer, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Polsko -Greckiego „PENDEX” Sp. z o.o.

 ● Rektor - prof. WSBiZ dr Marian Woźniak,

nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw, systemów ekonomiczno - finansowych. Zainteresowania zawodowe i badawcze pogłębiane stażami naukowymi i zagranicznymi wyjazdami studialnymi, Autor wielu recenzji dotyczących przekształceń własnościowych, ponad 100 projektów prywatyzacyjnych, publikacje o tematyce ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstw.

 ● Dziekan dr Jacek Glinka

nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem, równiez pozauczelnianym w dziedzinie mikro i mkroekonomii, marketingu przedsiębiorstw, marketingu usług finansowych oraz  zarządzania jakością.

wykładowca w dziediznie bankowości i szeroko pojetych finansów, promotor prac licnecjakich, autor i wspólautor wydawnictw z obszaru sowich zaintersowań naukowych

  • dr hab Zbigniew Grzymała nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista w dziedzinie finansów, rachunku kosztów, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, skryptów naukowych.

  • dr hab.  Piotr Jeżowski wieloletni wykadowca akademicki wzwodzi się ze środwiska Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista w dziedzinie zarządzania w sektorye publicynzmym, ekonomii środowiska, strategii rozwoju zrównoważonego, planowania infrastruktury technicznej

  • dr Janusz Sarnowski - pełnomicnik rektora ds. jakości kształcenia, nauczyciel akademicki, finansów, analizy finansowej, finansów publicznych. Autor i współautor publikacji naukowych.

  • dr Beata Doamnska-Szaruga nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie bankowości irynków finansowych, autor i współautor wielu publikacji z ww. dziedzin naukowych, promotor prac licencjackich.
  • dr Piotr Maśloch nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem, specjalista w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki regionalnej Unii Europejskiej.
  • dr Anna Świrska -  pracownik naukowo-dydaktycznyc Uniwersytetu Przyrodniczego w Siedlcach, specjalista z zakresu mikro- i makroekonomii, ubezpieczeń.

 Pozostali wykładowcy i asystenci:

dr Zbigniew Ptasiewicz,

dr Agnieszka Michalska,

mgr Marcin Smereczyński,

mgr Miłosz Marcysiak,

mgr Lech Ciarkowski,

mgr Zbigniew Kocot,  

mgr Elżbieta Szymańska,

mgr Elżbieta Okulska,  

mgr Inż. Wojciech Smoliński,

mgr inż. Artur Wojciech Wejs,

mgr Barbara Kornatowska,

mgr Marian Kryszczuk