Zaloguj

Zaloguj się

Użytkownik
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Dokumenty do Pobrania:

 I. Praca Dyplomowa

1. Strona Tytułowa Pracy Licencjackiej - wzór - pobierz

2. Oświadczenie o Samodzielności Wykonania Pracy - pobierz

3. Dokumenty wymagane przed obroną prac

 II STUDIA PODYPLOMOWE

1. Zestaw pytań na egzamin końcowy - pobierz

 II. WYBÓR SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

1. Deklaracja wyboru specjalności - pobierz

 

 III. PRAKTYKI STUDENCKIE

1. karta odbycia praktyki studenckiej - pobierz

 

IV. Rekrutacja

1. Podanie o Przyjęcie na Studia - pobierz

2. Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych - pobierz

 

V. Stypendia

1. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej - pobierz

2. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów - pobierz

3. Wniosek o stypendium socjalne - pobierz

4. Oświadczenie o nieopodatkowanych dochodach - pobierz

5. Regulamin przyznawania pomocy materianej - pobierz

6. Wykaz dokumentów do zlożenia w celu otrzymania stypanedium socjalnego i zapomogi - pobierz

7. Wysokość dochodu rocznego z gospodarstwa rolnego - pobierz

 VI. Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych

1. Wniosek - pobierz

 VII. Zapomoga:

1. Wniosek - pobierz